Monday, July 22, 2013

Två Fastningar i Två Dagar/Two Fortresses in Two Days

Igor, Carlstens fästning i Marstrand;
Idag, Bohus fästning i Kungälv.
Byggnader vid kulle höjd, liten El Camino.
Mycket vackert, hisnandet utsikt; många fotos.

Yesterday, Carlstens fästning in Marstrand.
Today, Bohus fästning in Kungälv.
Buildings on hilltops, a small El Camino.
Beautiful, fabulous viewpoints; many photos.

Molnigt på morgonen, nu un underbar, klar dag.
Tid med mig, att tro, att skriva, att läsa, att anada.
Tid gå mycket snabb. Stanna, Tid !
Jag måste vara lungnare och tyst och tystare.

Cloudy morning, now a wonderful, clear day.
Time with myself, to think, to write, to read, to relax.
Time goes very quickly. Stop, Time!
I must be quiet and quiet and quiet.

Ann Beth Blake
(c) July 21, 2013

No comments:

Post a Comment